Dalszövegek

Post

Army of me                                        Hadseregem

 Stand up                                                 állj fel
you've got to manage                             véghez kell vinned
I won't sympathize anymore                  nem fogok többé együttérezni

And if you complain once more             és ha még egyszer panaszkodsz
you'll meet an army of me                      szembekerülsz a hadseregemmel

You're alright                                             igazad van 
there's nothing wrong                              semmi sincs elrontva
self-sufficience please!                            önkiszolgálást kérek!
and get to work                                        és dolgoznod kell

And if you complain once more               és ha még egyszer panaszkodsz
you'll meet an army of me                         találkozol a hadseregemmel


You're on your own now                            most egyedül vagy
we won't save you                                      nem fogunk megmenteni
your rescue-squad is to exhausted              mentőcsapatod túl fáradt

And if you complain once more                  és ha még egyszer panaszkodsz
you'll meet an army of me                           szembekerülsz a hadseregemmel

 

 

 

 Hyperballad                                           Vígballada

We live on a mountain                                                      Egy hegyen élünk                              
right at the top                                                                   a tetején
there's a beautiful view                                                     szép a kilátás
from the top of the mountain                                           a hegy tetejéről
every morning I walk towards the edge                        minden reggel elsétálok a szakadék felé
and throw little things off                                                   és kidobok olyan dolgokat mint:
like: car-parts, bottles and cutlery                                     autó alkatrészek, üvegek és kések
or whatever I find lying around                                           vagy bármit amit magam körül találok

it's become a habit                                                                  ez szokássá válik
a way                                                                                         egy mód,
to start the day                                                                         hogy elkezdjem a napot

I go through all this                                                                  átmegyek mindenen
before you wake up                                                                  mielőtt felkelnél
so I can feel happier                                                                 ezért boldogabb leszek
to be safe up here with you                                                      itt biztonságban vagyok veled

it's real early morning                                                                 kora reggel van  
no-one is awake                                                                          senki sincs ébren
I'm back at my cliff, still throwing things off           a sziklám mögött vagyok, még mindig kidobok tárgyakat
I listen to the sounds they make                                               hallgatom a zajokat, amiket keltenek
on their way down                                                                       útjukon lefelé
I follow with my eyes 'til they crash                                          követem a szememmel, amíg össze nem törnek
imagine what my body would sound like                              elképzelem, a testem milyen hangot adna
slamming against those rocks                                                újra és újra becsapódva a sziklába

and when it lands                                                                                         vajon amikor megüt
will my eyes be closed or open?                                                  a szemem nyitva lesz-e vagy csukva?

I go through all this                                                                        átmegyek mindenen
before you wake up                                                                  mielőtt felkelnél
so I can feel happier                                                                  ezért boldogabb leszek
to be safe up here with you                                                        itt biztonságban vagyok veled

The Modern Things                         A modern dolgok
                                                          

all the modern things                          Ezek a modern dolgok                         
like cars and such                              mint autók meg ilyesmik
have always existed                           mindig is léteztek

they've just been waiting                     csak vártak
in a mountain                                     egy hegyben
for the right moment                           a jó pillanatra

listening to all the                                hallgatták az összes
irritating noises                                   idegesítő zajt
of dinosaurs                                       dinoszauruszokat
and people                                        és embereket
dabbling outside                                 ahogy kívül pancsolnak

all the modern things                          ezek a modern dolgok
have always existed                           mindig is léteztek
they've just been waiting                     csak éppen várakoztak

to come out                                       hogy kijöjjenek
and multiply                                       és szaporodjanak
and take over                                    és átvigyenek

it's their turn now                               most a saját fordulatukon

Isobel                                                Isobel

in a forest pitch-dark          Egy koromsötét rengeteg mélyén   
glowed the tiniest spark     a legkisebb szikra táncol fényén
it burst into flame                felloban, s tűzzé lesz          
like me : like me    mint én, mint én

my name isobel : married to myself  nevem Isobel : feleségem én vagyok
my love isobel : living by herself     szerelmem Isobel : egyedül élek

in a heart full of dust          egy szívben, porral tele
lives a creature called lust él egy lény, bujaság a neve
it surprises and scares       meglep és ijesztget
like me : like me    mint én, mint én

my name isobel : married to myself  nevem Isobel : feleségem én vagyok
my love isobel : living by herself     szerelmem Isobel : egyedül élek

when she does it she means to        amikor megteszi azt szeretné
moth delivers her message                pillék szállítsák üzenetét
unexplained on your collar                megmagyarázatlanul gallérodról
crawling in silence              csússzál némaságba
a simple excuse    egyszerű kifogás

nana na nana : nana na nana            nana na nana : nana na nana           

in a tower of steel                az acél tornyában
nature forges a deal            a természet az alkut hamisítja
to raise wonderful hell        hogy felemelkedjen a csodás pokolba
like me : like me    mint én : mint én

my name isobel : married to myself  nevem Isobel : házastársa magamnak
my love isobel : living by herself     szerelmem Isobel : élek magam miatt

when she does it she means to        amikor megteszi azt szeretné
moth delivers her message                pillék szállítsák üzenetét
unexplained on your collar                megmagyarázatlanul gallérodról
crawling in silence              csússzál némaságba
a simple excuse    egyszerű kifogás

nana na nana : nana na nana            nana na nana : nana na nana

Possibly maybe                                                    Talán lehet

 

 Your flirt                                                                                    Kacérkodásod
it finds me out                                                                           megtudja
teases the crack in me                                                             nyaggatja a rést bennem
smittens me with hope                                                            rámsújt a remény

Probably maybe probably love                                              talán lehet valószínűleg szerelem

As much as I definitely enjoy solitude                                 amennyire élvezem a magányt
I wouldn't mind, perhaps                                                        nem vetném meg
spending little time with you                                                  ha eltölthetnék egy kis időt veled
sometimes, sometimes                                                             néha, néha

Possibly maybe probably love                                              talán lehet valószinűleg szerelem

Uncertainty excites me, baby                                                 a bizonytalanság ösztönöz engem, bébi
who knows what's going to happen?                                   ki tudja mi fog történni?
lottery or car crash - or you'll join a cult                               sorsjáték vagy karambol  - esetleg csatlakozol egy szektához

Probably maybe possibly love                                              valószínűleg lehet talán szerelem              

Mon petit vulcan                                                                     édes kicsi vulkán
you're eruptions and disasters                                              kitöréseid és katasztrófáid alatt
I keep calm                                                                                nyugodt maradok
admiring the lava : I keep calm                                               csodálom a lávát : nyugodt vagyok

Possibly maybe probably love                                              talán lehet valószínűleg szerelem

Electric shocks? I love them!                                                 áramütések? Imádom őket!
with you : dozen a day                                                            ha veled vagyok – tucatnyi egy nap alatt
but after a while I wonder                                                      
where's that love you promised me? where is it?                hol az a szerelem, amit ígértél? Hol van?

Possibly maybe probably love                                              talán lehet valószínűleg szerelem

How can you offer me love like that?                                   Hogy tudsz olyan szerelmet felajánlani, mint ez?
my heart's burned                                                                    a szívem ég
how can you offer me love like that?                                    hogy tudsz ilyen szerelmet ajánlani?
I'm exhausted - leave me alone!                                             Fáradt vagyok – hagyj békén!

Possibly maybe probably love                                              talán lehet valószínűleg szerelem

Since we broke up                                                                    amióta szakítottunk
I'm using lipstick again                                                            újra használok rúzst
I'll suck my tongue                                                                   szopogatni fogom a nyelvem
in remembrance of you                                                            hogy emlékeztessen rád

I Miss You                                          Hiányzol  

 I miss you : but I haven't met you yet                                       Hiányzol : Bár még nem találkoztunk
so special : but it hasn't happened yet                                      olyan érdekes : bár még nem történt meg
you are gorgeous : but I haven't met you yet                            nagyszerű vagy : bár még nem találkoztunk
I remember : but it hasn't happened yet                                   emlékszem : bár még nem történt meg

And if you believe in dreams                                                   és ha te hiszel az álmokban      
or what is more important                       mi lenne fontosabb
that a dream can come true             ez az álom valóra válhat
I will meet you                                           találkozni fogunk

I was peeking : but it hasn't happened yet                                kiteljesedtem : de még nem történt meg
I haven't been given : my best souvenir                                    nem adtam oda – legjobb ajándékom
I miss you : but I haven't met you yet                                       hiányzol : bár még nem találkoztunk
I know your habits : but wouldn't recognize you yet                 ismerem szokásaid : de nem ismerlek fel

And if you believe in dreams          és ha hiszel az álmokban   
or what is more important                         nos, ez fontosabb
that a dream can come true             ez az álom valóra válhat
I will meet you                                           találkozni fogunk

I'm so impatient                             olyan türelmetlen vagyok
I can't stand the wait                                   nem bírok várni
when will I get my cuddle?                       mikor ölelsz meg?
who are you?                                                     ki vagy te?

I know by now that you'll arrive                                              tudom, most megérkezel
by the time I stop waiting                                                        de az idő miatt nem várok tovább

I miss you                                                               hiányzol

 

 

Cover Me                                             Fedj be

 While I crawl into the unknown      Amíg becsusszanok az ismeretlenségbe
cover me                                                                      fedj be

I'm going hunting for mysteries       vadászni megyek rejtélyekre
cover me                                                                      fedj be

I'm going to prove the impossible really exists      megyek, bebizonyítom, hogy a legetetlenség tényleg létezik

This is really dangerous                              ez nagyon veszélyes
cover me                                                                      fedj be

But worth all the effort            de érdemes minden próbálkozás
cover me                                                                      fedj be

I'm going to prove the impossible really exists      megyek, bebizonyítom, hogy a lehetetlenség tényleg létezik

 

 

Headphones                                  Fülhallgatók

Genius                                                    Tehetség
to fall asleep                                              elaludni
to your tape last night (so warm)     magnószalagodra előző este (olyan meleg…)

Sounds go through the muscles      a hangok átszaladnak az izmokon

These abstract wordless       ezek az elvont szótlan
move : ments                                      mozdulatok

They start off cells                 megindítják a sírokat
that haven't been touched before     amiket még eddig nem érintettek
THESE CELLS ARE VIRGINS     EZEK A SÍROK SZÜZEK
waking up slowly                          lassan felkelnek

My headphones                                 fülhallgatóim
they saved my life          megmentettétek az életem
your tape                                      magnószalagod
it lulled me to sleep                elringatott az álomba

Nothing will be the same      semmi sem lesz ugynaz
I'm fast asleep                                            alszom

I like this resonance       szeretem ezt a visszhangot
it elevates me                                  felemel engem
I don't recognize myself      nem ismerem fel magam
this is very interesting                ez nagyon érdekes

My headphones : they saved my life     fülhallgatóim: megmentettétek az életem
your tape : it lulled me to sleep       magnószalagod : elringatott az álomba

I'm fast asleep now                                    alszom
I'm fast asleep                               most én alszom

My headphones                                 fülhallgatóim
they saved my life          megmentettétek az életem
your tape                                      magnószalagod
it lulled me to sleep                elringatott az álomba

További fordítások HAMAROSAN . . .

Oldalmenü
Szavazás
Látogatod így is a honlapot, hogy mostanában nem frissítem?
Igen, de frissítsd, mert már nem sokáig! ;)
Néha benézek
Most vagyok itt először