Dalszövegek

Debut

 Human Behaviour - Emberi természet

 

If you ever get close to a human                                                  Ha egyszer is közel kerülsz egy emberhez
And human behaviour                                                                   És az emberi természethez
Be ready be ready to get confused                                              Készülj fel, készülj fel a kétségekre

There's definitely definitely definitely no logic                          Itt bizonyosan, bizonyosan, bizonyosan nincs logika
To human behaviour                                                                      Az emberi természetben
But yet so yet so irresistible                                                          De mégis, mégis ellenállhatatlan

And there's no map to human behaviour                                     És nincs térkép az emberi természethez

They're terribly terribly terribly terribly moody                           Szörnyű, szörnyű, szörnyű, szörnyű hangulatban vannak
Then all of a sudden turn happy                                                   Aztán hirtelen mind vidám lesz
But, oh, to get involved in the exchange                                      De, ó, belegabalyodsz a változásába
Of human emotions                                                                          Az emberi érzelmeknek
Is ever so ever so satisfying                                                           Ez annyira, annyira megnyugtató

And there's no map                                                                          És nincs térkép
And a compass wouldn't help at all                                               És ha kikerülöd sem segít

 

 

        Like Someone In Love - Mint aki szerelmes

 

 

Lately                                                                          Mostanában
I find myself out gazing at stars                                     Azon kaptam magam, hogy a csillagokat nézem
hearing guitars                                                             gitárzenét hallok
like someone in love                                                     mint aki szerelmes

Sometimes the things I do astound me                           néha meglep, amit csinálok
mostly whenever you're around me                                főleg amikor körülöttem vagy

Lately                                                                          mostanában
I seem to walk as though I have wings                           amikor sétálok, úgy érzem, szárnyaim vannak
bump into things                                                          összeakadok dolgokkal
like someone in love                                                     mint aki szerelmes

Each time I look at you, I'm limp as a glove                     máskor rád nézek, puha vagyok, mint a kesztyű
and feeling like someone in love                                     és úgy érzem magam, mint aki szerelmes

 

 

One Day - Egy nap

 

 

One day : it will happen                                                 Egy nap : megtörténik
One day : it will all come true                                         Egy nap : mind igaz lesz
One day : when you're ready                                          egy nap : amikor kész vagy
One day : when you're up to it                                        egy nap : amikor már fel vagy készülve


The atmosphere will get lighter                                       a levegő lágyabb lesz
and two suns ready to shine just for YOU                         és két nap fog ragyogni csak ÉRTED
I can feel it!                                                                   érzem!

One day : it will happen                                                  Egy nap : megtörténik
One day : it will all make sense                                       egy nap : érzést kelt
One day : you will blossom                                             egy nap : kivirágzol 
One day : when you're ready                                          egy nap : amikor kész vagy

An aeroplane will curve gracefully                                    egy repülőgép sikeresen körbekerüli
around the volcano with the eruption                                a vulkánt amikor az kitör
that never lets you down                                                 nem hagy cserben téged
I can feel it!                                                                   érzem!

And the beautifullest fireworks                                         és a legszebb tűzijátékok
are burning in the sky just for you                                    égnek az égen csak neked
I can feel it!                                                                   érzem!

One day : One day                                                         egy nap: egy nap

 

 

Aeroplane - Repülőgép

 

 

I can not live                                                                 Nem tudok békésen
peacefully without you                                                    élni nélküled
for even a moment                                                         egy pillanatig se


I miss you terribly when you're away                               nagyon hiányzol, amikor nem vagy itt

He's away                                                                      elmentél
this ain't right                                                                 ez így nem jó
I'm alone                                                                       egyedül vagyok                                                                
I'm taking an aeroplane                                                   felszállok egy repülőgépre
across the world to                                                         átrepülök a világon, hogy
follow                                                                            kövessem
my heart!                                                                       szívemet!

How come                                                                      hogy lehet 
out of all the people in the world                                       hogy az összes ember közül itt a világon
only ONE                                                                         csak EGY
can make me complete?                                                   tud engem teljessé tenni?

One word                                                                        Egy szó
one word : on the phone makes me happy                         Egy szó : a telefonon keresztül is boldogít
one touch                                                                        egy érintés
but one touch : directly makes me ecstatic                         egy érintés : megőrjít

He's away                                                                       elmentél
this ain't right                                                                  ez így nem jó
I'm alone                                                                        egyedül vagyok
I'm taking an aeroplane                                                    felszállok egy repülőgépre
across the world to                                                          átrepülök a világon, hogy
follow                                                                             kövessem
my heart!                                                                        szívemet!

 

 

Come To Me - Gyere hozzám

 

 

Come to me                                                                    Gyere hozzám
I'll take care of you                                                          Törődni fogok veled
protect you                                                                      Megvédelek
calm, calm down                                                              Nyugodj, nyugodj meg

You're exhausted                                                             Fáradt vagy
come lay down                                                                Gyere feküdj le
you don't have to explain                                                  Nem kell megmagyaráznod
I understand                                                                    Értelek

You know : that I adore you                                              Tudod, hogy imádlak
you know : that I love you                                                 Tudod, hogy szeretlek
so don't make me say it                                                    Ne késztess hát arra, hogy mondjam
it would burst the bubble                                                   Kipukkasztaná a buborékot
break the charm                                                               Megtörné a varázst
 
J u m p o f f                                                                     U g o r j  l e                                                 
your building is on fire                                                      Az építményed ég
I'll catch you : I'll catch you                                               Elkaplak : elkaplak
destroy all that is keeping you down                                  Elpusztítok mindent, ami téged tart
and then I'll nurse you : I'll nurse you                                És aztán ápollak : ápollak

You know : that I adore you                                             Tudod, hogy imádlak
you know : that I love you                                                Tudod, hogy szeretlek
so don't make me say it                                                    Ne késztess hát arra, hogy mondjam
it would burst the bubble                                                  Kipukkasztaná a buborékot
break the charm                                                              Megtörné a varázst

 

 

Anchor Song - A horgony-dal

 

 

I live by the ocean                                                            Az óceánban születtem 
and during the night                                                         és az éj leple alatt
I dive into it                                                                     beleugrom
down to the bottom                                                          le a mélybe
underneath all currents                                                     az összes örvény alá
and drop my anchor                                                         és bedobom horgonyomat
this is where I'm staying                                                   és ahol vagyok
this is my home                                                                ez az otthonom

 

 

Play Dead - Halottat játszom

 

 

Darling, stop confusing me                                                 Édess, ne ejts kétségbe
with your wishful thinking                                                   sóvárgó gondolataiddal
hopeful embraces                                                              reménytelen öleléseiddel
don't you understand?                                                        nem érted?
I have to go through this                                                     át kell mennem
I belong to here                                                                 itt kell lennem
where no-one cares and no-one loves                                  ahol senki se törődik és senki se szeret
no light no air to live in                                                        nincs fény nincs lég, hogy éljek
a place called hate                                                              egy Gyűlöletnek nevezett hely
the city of fear                                                                    a félelem városa

I play dead : it stops the hurting                                           halottat játszom : így nem fáj semmi
I play dead : and the hurt stops                                            halottat játszom : a fájdalom abbamarad

It's sometimes just like sleeping                                           néha mintha csak aludnék
curling up inside my private tortures                                     besodródom a saját kínomba
I nestle into pain                                                                 befészkelődöm a fájdalomba
hug suffering                                                                      megölelem a gyötrelmet
caress every ache                                                               dédelgetem az összes szenvedést

I play dead : it stops the hurting                                           halottat játszom : a fájdalom abbamarad

További fordítások HAMAROSAN . . .

Oldalmenü
Szavazás
Látogatod így is a honlapot, hogy mostanában nem frissítem?
Igen, de frissítsd, mert már nem sokáig! ;)
Néha benézek
Most vagyok itt először